Przejdź do treści

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest przedsiębiorstwo Skład Zaopatrzenia Budownictwa Akcel Plus Sp. J. Lesław Chrzanowski Krzysztof Krasicki z siedzibą w Bolesławcu,  59-700, ul. Hutnicza 2 , KRS 0000133454, zwane dalej Administratorem. E-mail: biuro@akcelplus.com
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji czynności związanych z realizacją zakupu i sprzedaży towarów i usług, oferowanych przez Administratora, współpracy gospodarczej, realizacji zamówień, rozliczeń płatności,
  2. realizacją czynności związanych z funkcjonowaniem Administratora jako podmiotu gospodarczego - dane osób podmiotów współpracujących, kooperujących, obsługujących, kontrolujących Administratora,
  3. rejestracji monitoringu wizyjnego dla celów bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa Administratora – bezpieczeństwo czynności, osób i mienia na terenie przedsiębiorstwa Administratora.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. konieczność zebrania danych osobowych w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – Art. 6, ust.1, lit b) RODO
  2. w zakresie funkcjonowania Administratora jako podmiotu gospodarczego – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – Art. 6, ust. 1, lit f) RODO
  3. w zakresie monitoringu wizyjnego – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – Art. 6, ust. 1, lit f) RODO
  4. w pozostałym zakresie – dobrowolna zgoda osoby, której dane są zbierane - Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

Przez RODO rozumie się ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Odbiorcą i przetwarzającym Pani /Pana danych osobowych będą następujące podmioty:
 1. Administrator i upoważnieni pracownicy Administratora,
 2. Podmioty zewnętrzne:
 • zajmujące się na podstawie zawartej umowy obsługą prawną Administratora,
 • zajmujące się na podstawie zawartej umowy obsługą windykacyjną, odzyskiwania należności Administratora,
 • zajmujące się na podstawie zawartej umowy obsługą systemów informatycznych Administratora,
 • zajmujące się na podstawie umowy zawartej umowy obsługą hostingu strony internetowej i poczty elektronicznej Administratora,
 • zajmujące się na podstawie zawartej umowy obsługą rachunkową, kadrową i podatkową Administratora.
 • Podmioty uprawnione z mocy prawa do kontroli działalności Administratora w zakresie niezbędnym do tych czynności.
 • Organy ścigania w zakresie niezbędnym do ścigania przestępstw, dozwolonym w prawie.
 1. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, określonych w pkt. 2 lub do momentu cofnięcia zgody osoby na przetwarzanie jej danych osobowych. Do okresu przetwarzania wlicza się również okres niezbędny, określony przepisami prawa, do archiwizacji danych, realizacji obowiązków prawnych przez Administratora. W zakresie monitoringu wizyjnego dane będą przetwarzane przez okres max. 3 miesięcy.
 3. Nie przewiduje się automatycznego przetwarzania i profilowania pozyskanych danych osobowych.
 4. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 5. Wnioski w sprawach przetwarzania danych osobowych należy składać osobiście w siedzibie Pracodawcy, pisemnie na adres siedziby Pracodawcy lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@akcelplus.com.
 6. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pracownika narusza postanowienia RODO;
 7. Podanie przez Osobę danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów, określonych w punkcie 2. Jeśli osoba nie wyraża zgody na przetwarzanie danych w takim zakresie, to winna odstąpić od realizacji czynności z Administratorem i opuścić siedzibę przedsiębiorstwa Administratora.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.

Contact info

Logo

Ty zamawiasz, my dowozimy

biuro@akcelplus.com
+48 601 382 011