Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), informuję, iż:

 1. administratorem Twoich danych osobowych jest Akcel Plus Sp. Jawna Skład Zaopatrzenia Budownictwa 59-700 Bolesławiec, ul. Hutnicza 2,  e-mail biuro@akcelplus.com  Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy dostarczania finalnych produktów oferowanych przez Administratora, której stroną jest Ty,  na podstawie art.6 ust.1 pkt b) RODO;
 2. Twoje dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody – dane będą przetwarzane do czasu ustania celu wskazanego w zgodzie bądź do czasu wycofania tej zgody.
 3. Odbiorcami danych osobowych w procesach przetwarzania w ww. celach będą:
  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych, rozliczeń księgowych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie na jego polecenia.
  • w przypadku konieczności dostarczenia zamówionych przez Ciebie produktów, dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 4. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji w/w praw prosimy o kierowanie wniosków na adres biuro@akcelplus.pl Jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy dot. przetwarzania danych osobowych masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych,
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych wskazanych w ust.1) pkt a) powyżej jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy; konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości dostarczenia Ci zamówionych przez Ciebie produktów, oferowanych przez Administratora;
 6. Na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu analizowania ruchu na naszej stronie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz w polityce prywatności strony internetowej wraz z informacją o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z urządzenia.