BĄDŹ ENERGOOSZCZĘDNYM

/ / Ciekawostki

Oszczędzaj z Roto Sunroof

Aby system solarny w 100% spełniał Państwa oczekiwania należy już na etapie planowania wziąć pod uwagę różne czynniki, m.in.: dzienne zużycie ciepłej wody, umiejscowienie kolektorów na dachu względem słońca, nasłonecznienie, itp. Można również w prosty sposób wstępnie obliczyć parametry instalacji. Przyjmuje się, że średnio na osobę powinien przypadać 1 m² powierzchni kolektora. Jeśli instalacja solarna ma również wspomagać ogrzewanie, to przelicza się 1 m² powierzchni kolektora na 10 m² powierzchni ogrzewanej podłogi. Objętość zasobnika powinna wynosić od 100 do 150 litrów na kolektor.

Kolektor ma powierzchnię 2,13 m² brutto (1,91 m² netto). W zależności od potrzeb wystarczą już 2 kolektory aby podgrzać wodę użytkową dla 4 osób. Instalacja o takiej powierzchni pozwala na wytworzenie ok. 2005 kWh energii rocznie. Instalacja z 3 kolektorów wytwarza rocznie około 3000 kWh energii. Przy 5 kolektorach i więcej, Roto Sunroof umożliwia dodatkowo wspomaganie centralnego ogrzewania. Średnie nasłonecznienie w Polsce wynosi 1000 kWh/m² rocznie. Odpowiada to energii, jaką można wytworzyć ze 100 l gazu czy oleju opałowego. Z systemem solarnym Roto można zapewnić nawet do 70% energii potrzebnej do ogrzania wody użytkowej.